ما کامل می‌شویم تا سالم شویم و سالم می‌شویم تا عامل شویم و عامل می‌شویم تا خالق جمال شویم.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: استاد معنوی

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: استاد معنوی

همان‌طور‌ كه حقايق شب نسبت به روز پنهان است، حقايق غيب هم نسبت به شهود پوشيده مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي