مَه‌رويان شب در پشتِ نقاب نور، و مَه‌رويان روز در پشت نقاب ظلمت مي‌باشند.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: بنده الله

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: بنده الله

خوبی‌ها و بدی‌ها در یمین و یسار آدمیان تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي