جايي که در آن محبت نباشد، غضب می‌باشد و جايي که در آن غضب نباشد، محبت می‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: آتش پوشیده

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: آتش پوشیده

حقايق كوثر در عرش، و حقايق آب در باغ است.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي