درک نکردن ماه توسط خورشید، منطقی است، درک نکردن خورشید توسط ماه غیر منطقي می‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: جلودار

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: جلودار

دو خدا براي يك دل، مانند دو خورشيد براي يك زمين و دو شوهر براي يك زن مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي