دنيا مدرسه‌اي است كه نتيجه امتحانات آن در آخرت روشن مي‌گردد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: احسن القصص

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: احسن القصص

فرق خورشيد و ماه اين است كه خورشيد به سوي تاريكي و ماه به‌ سمت روشنايي مي‌رود.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي