شُكر، سعادتي است كه فضيلتش تنها به شكر‌كننده‌اش برمي‌گردد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: اصحاب سه گانه

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: اصحاب سه گانه

غذاي خورشيد گاز و ثمرش نور، غذاي زمين آب و ثمرش گُل، غذاي انسان عشق و ثمرش معرفت مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي