خداوند در هر موجودي شنونده و بیننده و فهمنده است.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: انسان خدایی

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: انسان خدایی

مجمعُ البحرين، دو درياي عقل و عشق است كه حائل آنان نفس مطمئنه مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي