همچنان‌كه مردم در برابر اكتشافات و اختراعات ظاهر مبهوت مي‌شوند، در مقابل مكاشفات و مشاهدات باطن هم متحير مي‌گردند.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: انسان خدایی

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: انسان خدایی

شُكر رأس معرفت، معرفت رأس عشق،‌ عشق رأس ايمان، و ايمان رأس تسليم مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي