دين‌داراني كه دور از اولیای الهی باشند، در صفی طولانی و ممتد هستند که اوایلشان مسرور و اواخرشان مغضوب می‌باشند.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: اهل معرفت

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: اهل معرفت

در آخر الزمان اكثريت معارف عارفان توسط افكار است؛ همچنان‌كه بيشترين عسل‌هاي زنبوران به واسطه مردار مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي