ثمرات باغبانان، مخصوص آدمیان است.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: اهل معرفت

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: اهل معرفت

همان‌گونه كه در شب مي‌توان توسط كواكب درخشنده راه‌هاي مُلك را پيدا كرد، در باطن هم مي‌توان توسط اولياي زيبنده راه‌هاي ملكوت را پيدا نمود.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي