چشم‌هاي ظاهري به واسطه گرد و غبار، و چشم‌هاي باطني توسط شرك و كفر كم‌سو و نابينا مي‌گردد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: اهل معرفت

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: اهل معرفت

اتصال ابرار به مقربان، همانند اتصال نور خورشيد است به ماه.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي