در آخر الزمان، دينداران به دو گروه تقسيم مي‌گردند: گروه كثيري توسط ديد چپشان همراه دجّال، و عده قليلي به واسطه ديد راستشان همپاي عيسي(ع) مي‌باشند.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: ده فرمان

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: ده فرمان

عجب است از كساني كه به جمادي و نباتي و حیواني روی می‌آورند، الّا به انساني.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي