آخرين آيه از اولين سوره نازل‌شده، سجده است كه مربوط به آيات فوق آن مي‌باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: ده فرمان

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: ده فرمان

دعاها به دو صورت است: دعاهاي روز براي امراض جسماني و دعاهاي شب براي امراض روحاني شفابخش مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي