راهيان كمال توسط نور از چشمه كوثر به جنت حور رهسپارند.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: ده فرمان

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: ده فرمان

عارف به كسي گويند که دشوارترین کلمات عرفانی را با ساده‌ترین زبان بیان کند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي