دل، به منزله زمین خشکی است که بذر آن نیازمند كوثر باشد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: ده فرمان

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: ده فرمان

محال است كه مؤمن بدون راهبر از طريق كتاب‌ به سرمنزل مقصود برسد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي