شجره منهيه، آتشي بود كه پس از سال‌ها از جانب غربي شعله‌اش نمايان و در مكان شرقي نورش روشن و در بلده امين معرفتش حيات‌بخش ابرار گرديد.
گالری تصاویر
كليپ تصويري: ایمان پاک

بازگشت به فيلم اصلي


      نام كليپ: ایمان پاک

سحرخيزان واقعي دو گروه‌اند: كثيري مشتاق قمرند و قليلي شيداي كواكب‌اند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي