همچنان‌كه مردم در برابر اكتشافات و اختراعات ظاهر مبهوت مي‌شوند، در مقابل مكاشفات و مشاهدات باطن هم متحير مي‌گردند.
گالری تصاویر
حجم فايل: 25.3M
كليپهاي تصويري از زير مجموعه فايل صوتي آينه دل
نام كليپ نوع فايل نمايش
آثار زیبایی تصويري 183
آیات رسول تصويري 198

آدمیان راه‌های خود را توسط نورهای گوناگون زمین و آسمان می‌یابند.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي