دنیا و آخرت مانند خواب و بیداری است. اعمال ما در دنیا همچون خواب، مجهول و در آخرت همانند بیداری، معلوم می باشد.
گالری تصاویر
حجم فايل: 23.3mb
كليپهاي تصويري از زير مجموعه فايل صوتي اصل عرش
نام كليپ نوع فايل نمايش
غیرتمندان تصويري 221
روز ازل تصويري 146
عصاره دریا تصويري 227
نمای هستی تصويري 215
گل خوشبو تصويري 223
عرش رحمان تصويري 227

حیات باطنی اولیای خدا به واسطه روح، و حیات ظاهری مخلوقات خدا توسط ریح است. عامل تقویت روح، کوثر و عامل تقویت ریح، آب می‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي