قرآن، حور لطيفي است كه اگر بر قلب عاشق تجلي كند، دل را معطر و منور مي‌گرداند.
گالری تصاویر
حجم فايل: 63.8mb
كليپهاي تصويري از زير مجموعه فايل صوتي آب مطهر
نام كليپ نوع فايل نمايش
زمین آبی تصويري 211
طریقت تصويري 264
سیاره ابی تصويري 256
سحرخیز تصويري 239
مجلس معنوی تصويري 238
کره آبی تصويري 216
همّت تصويري 251
عالم ربانی تصويري 271
ده فرمان تصويري 287

نور در ذات از عالم امر، و روح در صفات از عالم خلق مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي