عقل بی‌عشق، زمینی است که ثمراتش جمادات است و عقل با عشق، زمینی است که ثمراتش گلستان می‌باشد.
گالری تصاویر
حجم فايل: 63.8mb
كليپهاي تصويري از زير مجموعه فايل صوتي آب مطهر
نام كليپ نوع فايل نمايش
زمین آبی تصويري 241
طریقت تصويري 294
سیاره ابی تصويري 289
سحرخیز تصويري 274
مجلس معنوی تصويري 267
کره آبی تصويري 247
همّت تصويري 280
عالم ربانی تصويري 305
ده فرمان تصويري 331

علت پيروزي اولياي شيطاني، يقين به قدرت ظاهري خويش است و علت شكست اولياي رحماني، ترديد به قدرت باطني خود مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي