مؤمن به سبب عقل به کمال، و به سبب عشق به جمال، و به سبب معرفت به وصال می‌رسد.
گالری تصاویر
<h6>كليپهاي تصويري استاد يعقوب قمري</h6>

زن به محبت و مراقبت نیازمند است؛ نه به عورت و مقاربت.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي