همان‌گونه كه پاك كردن كودكان توسط مادران است، پاك‌ كردن آدميان نيز توسط كاملان مي‌باشد.
گالری تصاویر
<h6>كليپهاي تصويري استاد يعقوب قمري</h6>

جابه‌جايي هوا توسط طلوع شمس، و جابه‌جايي روح به واسطه طلوع قمر مي‌باشد.

پايگاه اطلاع رساني فروغ مهتاب

ارائه دهنده آثار علمي معنوي استاد يعقوب قمري شريف آبادي