پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

خاطرات استاد یعقوب قمری شریف آبادی در کتاب شگفتی های

خوشا آنانكه دايم در نمازند

وقتي حضرت استاد، عزم را براي سفر به لبنان جزم كردند، وسايل سفر را محيا نمودند تا چهار ماه به دور از وطن به خدمت مشغول گردند. انديشه‌هاي والا و نيت نوراني ايشان در سه شب قبل از سفر تجلي يافت. آن شب در عالم خواب مشاهده نمودند كه مشغول...

ادامه مطلب...

بيماري در نهايت فقر

جناب استاد پس از چند ماه كار سخت در آهنگري، در گرمابه مشغول به كار شدند و قريب 3سال از لحظات عمر شريفشان را به فعاليت روزمره در حمام صرف نمودند تا از اين طريق در تهيه مخارج زندگي، تلاشي وافر نمايند. اين نوجوان با كوله‌باري از فقر و رنج،...

ادامه مطلب...

كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور

دست روزگار، بار ديگر خانواده محترم استاد را به شهرري سوق داد و زندگي‌اي جديد با حوادث و اتفاقات معنوي ديگر به وقوع پيوست. با وجود آنكه از آن همه حزن و اندوه و مشكلات با استقامت و پايداري مي‌گذشتند، اما انديشه فرداها خاطر پاك استاد را به خود مشغول...

ادامه مطلب...

برخورد با يك كتاب و انقلاب عظيم روحي

براستي اگر انسان با ديده تأمل و بصيرت در زندگاني خود بنگرد،‌خواهد يافت كه حقايق و حوادث جاري در طبيعت همواره بشر را پند و عبرت داده و آدمي را به يكتاپرستي و بندگي حق فرا مي‌خواند. اما متأسفانه چه اندكند آنهايي كه از اين پيشامدها درس عبرتي مي‌گيرند و...

ادامه مطلب...

الهام هنر نقاشي در كارخانه نساجي

پس از سپري شدن خدمت سربازي، حضرت استاد قمري شريف آبادي در كارخانه نساجي شهرري نزديك چهار سال مشغول به كار شدند.

ادامه مطلب...

كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور

دست روزگار، بار ديگر خانواده محترم استاد را به شهرري سوق داد و زندگي‌اي جديد با حوادث و اتفاقات معنوي ديگر به وقوع پيوست. با وجود آنكه از آن همه حزن و اندوه و مشكلات با استقامت و پايداري مي‌گذشتند، اما انديشه فرداها خاطر پاك استاد را به خود مشغول...

ادامه مطلب...

چون تو را نوح است كشتيبان ز طوفان غم مخور

مدتي پس از رؤيت صادقه فوق، حضرت استاد در عالم خواب مشاهده نمودند كه در كنار ساحل دريايي عظيم، كشتيهاي بسيار زيادي لنگر انداخته‌اند و باد نيز نهايت فشار خود را بر آنها وارد مي‌سازد. كشتيها اندك اندك آهنگ حركت كردند و دل دريا را شكافته و از ساحل كيلومترها...

ادامه مطلب...

سفر بزرگ

سالها پيش جناب استاد شبي در عالم رؤيا مشاهده نمودند در حرمي كه هويت آن بر ايشان مشخص نبوده، هستند. ناگهان همه مردم فوراً از حرم خارج شدند و لحظه‌اي بعد كه ايشان به تنهايي در گوشه حرم، نزديك ضريح نشسته بودند. خانم محجبه‌اي را مشاهده كردند كه به همراه...

ادامه مطلب...

خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی