پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

خاطرات استاد یعقوب قمری شریف آبادی

كودكي در ميان آب


و اينك ماجرايي ديگر، كه در روستاي محمود آباد در سن 7سالگي استاد به وقوع پيوسته است.


ايوب برادر كوچك استاد كه در آن زمان سني قريب 1سال داشت، روزي بازي‌كنان به سوي حوض بزرگ و عميقي كه در نزديكي خانه‌شان قرار داشت، حركت نمود و بواسطه سرگرم شدن به بازي، در حالي كه به كنار اين استخر بزرگ رسيده بود، ناگهان به درون آب افتاد. خواهر استاد كه شاهد صحنه سقوط برادر كوچك خود به داخل آب بود، از آنجا كه به حادثه از ديد بازي و سرگرمي مي‌نگريست، با رفتار كودكانه خويش شادي‌كنان سراغ مادر رفت و او را در حالي در كنار تنور به پختن نان مشغول بود، از ماجرا باخبر ساخت. با شنيدن اين خبر لرزه بر اندام مادر افتاد، نگران و مضطرب كارش را به تندي رها ساخت و سراسيمه براي نجات فرزند خردسالش به سوي استخر شتافت. گامهاي شتابان او در كنار استخر از حركت باز ايستاد و نگاه بهت‌زده‌اش صحنه عجيبي را به نظاره نشست. آري، كودك يك ساله‌اش بصورت شناور بر روي آب دراز كشيده و در حال بازي بود. گويا فرزندش رفاقتي ديرينه با آب دارد. قدري خيالش آسوده گشت، بر لب استخر آب زانو زد و با دستان پر مهر خويش، آب را به دو سو حركت داد تا كودكش را به كنار استخر هدايت كند. آنگاه فرزند خردسالش را كه به او نزديكتر شده بود، به كمك يك وسيله (چنگك)، سالم از آب بيرون كشيد و خوشحال و مسرور، لبانش را به حمد و شكر الهي مترنم ساخت.
برگرفته از كتاب سجده رمز خلاقيت عشق (نويسنده: علي نعيم‌الدّين خاني)


خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی