پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

خاطرات استاد یعقوب قمری شریف آبادی

بيماري در نهايت فقر


جناب استاد پس از چند ماه كار سخت در آهنگري، در گرمابه مشغول به كار شدند و قريب 3سال از لحظات عمر شريفشان را به فعاليت روزمره در حمام صرف نمودند تا از اين طريق در تهيه مخارج زندگي، تلاشي وافر نمايند. اين نوجوان با كوله‌باري از فقر و رنج، هر روز صبح زود تا پاسي از شب گذشته، به كار طاقت‌فرسا در حمام مي‌پرداخت.


اما اين فعاليت شبانه‌روزي، منجر به بروز بيماري رماتيسم در ايشان گرديد. رماتيسمي كه هر روز بيشتر از پيش در پاي ايشان رسوخ كرده و تا آنجا پيش مي‌رود كه تاب و توان راه رفتن را از استاد سلب مي‌كند و چون والدين ايشان به خاطر فقر و محروميت از انتقال فرزند خويش به بيمارستان ناتوان بودند، لذا اين درد بيش از يك سال رنج وتعب و سختي شديدي را به جناب استاد تحميل مي‌كند، بطوري كه فقط به صورت خزيدن مي‌توانستند حركت كنند. هر چند خانواده گرامي ايشان به راههايي از قبيل انداختن زالو بر پاي مبارك استاد و يا ريختن ماسه‌هاي داغ كنار رودخانه بر روي پاهاي ايشان تمسك مي‌جستند، ولي هيچگونه نتيجه‌اي نمي‌گرفتند و درد همچنان پابرجا بود.
تا اينكه در نهايت، فرزند خويش را در بيمارستان فيروزآبادي شهرري بستري نمودند؛ زيرا اين بيمارستان چون وقف فقرا و محرومين بوده است، پدر و مادر استاد ملزم به پرداخت هيچگونه وجهي نبوده‌اند. استاد در اين بيمارستان حدود 40روز بستري بودند و هر روز يك آمپول كه به رگ دستشان تزريق مي‌شده به همراه مقداري دارو مصرف مي‌كردند تا شايد اين درد جانكاه بهبودي يابد.
خاطره خواندني كه در بيمارستان اتفاق افتاد اين است كه هرگاه رئيس بيمارستان ـ جناب آقاي فيروزآبادي كه مردي باصفا و خوش‌اخلاق بوده‌اند ـ از ديد و بازديد بيمارستان خود فارغ مي‌شدند از در خارج نمي‌گشتند، بلكه از آنجايي كه تخت استاد در آخرين بخش و كنار پنجره بود، وقتي به ايشان مي‌رسيدند پاي خود را روي تخت جناب استاد نهاده و از خارج مي‌شدند.
سرانجام پس از گذراندن دوران 40 روزه نقاهت، از بيمارستان مرخص شدند، اما علي‌رغم بهبودي نسبي، بيماري كاملاً از ايشان رخت برنبسته بود؛ زيرا هر چند درد رماتيسم خوب شده بود، ولي آثار آن (ورم) هنوز در پاي ايشان وجود داشت.
برگرفته از كتاب سجده رمز خلاقيت عشق (نويسنده: علي نعيم‌الدّين خاني)


خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی