پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

خاطرات استاد یعقوب قمری شریف آبادی

عروس حضرت قرآن


اولين سالي كه حضرت استاد قمري شريف آبادي ذكر صلوات خويش را آغاز كردند و آن را در آخرين شب چهارشنبه ماه رجب به اتمام رساندند، براي حضرتش دو مشاهده عرفاني عظيم رخ داد كه در ذيل بدان اشاره مي‌شود:


هنگام سحر كه ايشان در حال ذكر بودند. در عالم شهود مقتداي معنوي خود را مشاهده كردند كه وارد قلب حضرتش شده، در درون قلبشان براي هميشه مأوي گزيده‌اند. پس از اين مشاهده نيز وقتي در اوج خستگي جسمي، بعد از نماز صبح به خواندن قرآن مشغول شدند و در حال تلاوت آيات شريفه سوره نور و تدبر در آن، حالت خلسه‌اي بر حضرتش عارض مي‌شود و در صفحه سمت راست قرآن كريم، سيماي خانمي محجبه نمودار مي‌شود كه نقابي بر چهره داشت. سپس آن خانم با دستان خويش نقاب را از چهره خويش كنار زده و به چشمان حضرت استاد خيره مي‌شود و لبخندي مي‌زند. سيماي در اوج زيبايي و نورانيت كه جان را در اعماق درياي فنا مستغرق مي‌ساخت و دل را از جام عشق لبرز مي‌ساخت و ژرفاي بطون قرآن را نشان مي‌داد. حضرت استاد لحظاتي بعد از رؤيت جمال جميل قرآن به خود آمدند و از حال خلسه خارج شدند.
تعبير ايشان از اين مشاهده اين است كه «پس از تجلي روح مقتدايشان در قلب ايشان، آن سيما و جمال نوراني كه تجلي معرفت قرآن بوده است از باطن سربرآورده و رخ نشان داده است. يعني همان كه كوثر قرآن ناميده مي‌شود».
خوشا به حال آنانكه قلوب مطهر و پاك آنها شايستگي آن را يافته است تا محل «عرش رحماني» قرار گيرد و نداي «خداي رحمان» از قلب بر زبانشان جاري شود و ديده بصيرتشان توان آن را دارا است تا بر رخساره رحيميت گشوده گردد و جمال دلرباي عروس حضرت قرآن را به نظاره بنشيند:
عـروس حضـــرت قـــــرآن نقـاب آنــگه بـرانــدازد كه دارالمــلك ايــمان را مجـرد بيند از غوغا
عجب نبود گر از قرآن نصيبت نيست جز نقشي كه از خورشيد جز گرمي نبيند چشم نابينا
برگرفته از كتاب سجده رمز خلاقيت عشق (نويسنده: علي نعيم‌الدّين خاني)


خاطرات معنوي و مشاهدات قلبي و باطني استاد يعقوب قمري شريف آبادي

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی