پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

ظهورشجرهء طیبه آدم وحوا دربهشت اسما( نکاح‌ دو وجود مکرم‌ آدم‌ و حوا(ع‌) در بهشت‌)


 اراده‌ نافذ ربوبي‌ مَهر حوّا (س‌) را مِهري‌ آكنده‌ از بصيرت‌ و دانايي‌ ترسيم‌ نمود ووجود طهارت‌ پيشه‌ آدم‌ نيز دل‌ به‌ رضاي‌ خداوند سپرد تا اينكه‌ خلعت‌ مكارم‌ الهي‌ رازينت‌ بخش‌ وجود حوا(س‌) نمايد و زلال‌ معالم‌ الهي‌ را بر گلستان‌ نهادش‌ روان‌ سازد و درگلزار معطر اسما از هر ورقي‌، دفتري‌ از علم‌ و آگاهي‌ فرارويش‌ بگسترد.


مفتاح‌ سوم‌: نكاح‌ دو وجود مكرم‌ آدم‌ و حوا(ع‌) در بهشت‌

دست‌ ارادت‌ و مودّت‌ آدم‌(ع‌) به‌ سوي‌ حوا(س‌) گشوده‌ شده‌ و قلب‌ مشتاقش‌ درحضور محبوب‌ زيبارويش‌ به‌ تپش‌ افتاده‌ بود كه‌ گلبانگ‌ عشق‌ آسماني‌ در فضاي‌ جان‌شيفته‌اش‌ اين‌ گونه‌ مترنم‌ گشت‌ كه‌: «اي‌ آدم‌ ! آيا مي‌ خواهي‌ كه‌ حوّا هميشه‌ با تو باشد وانيس‌ و هم‌سخن‌ و نديم‌ تو گردد؟» آدم‌ صفي‌الله‌(ع‌) كه‌ از فروغ‌ عشق‌، ديدگان‌ منتظرش‌روشني‌ يافته‌ بود، از اين‌ نويد مسرت‌بخش‌ رحيمي‌ سرمست‌ گرديد و در آرزوي‌ وصال‌ آن‌يار نيكو صورت‌ و مونس‌ خوش‌ سيرت‌ بي‌تاب‌ شد و دست‌ اميدش‌ حلقه‌ بر بارگاه‌ متنعم‌الهي‌ زد و زبان‌ صدقش‌ اين‌ چنين‌ مترنم‌ گشت‌ كه‌: «خداوندا! مؤانست‌ و مصاحبت‌ حوّا رامايلم‌ و تا زنده‌ باشم‌ در برابر اين‌ عطيه‌، شكر و حمد تو را نيز به‌ جاي‌ مي‌ آورم‌».

از اين‌ رو، خداي‌ رحمان‌ چون‌ آدم‌(ع‌) را پروانه‌اي‌ بيدل‌ و قلب‌ مصفايش‌ را خريدارگوهر نگار ديد، او را مخاطب‌ به‌ خطاب‌ خود ساخت‌ كه‌: «[اي‌ آدم‌! ] پس‌ او را از من‌خواستگاري‌ نما كه‌ كنيز من‌ است‌» نداي‌ الهي‌، آرام‌بخش‌ دل‌ بي‌قرار آدم‌ شد و دل‌ و جان‌اميدوار آدم‌(ع‌) حديث‌ عشق‌ را از نغمه‌ رحماني‌ برگرفت‌ و قلب‌ سليمش‌ دوستدار آن‌شاهد نيكو جمال‌ و خواهان‌ آن‌ مونس‌ خوش‌ خصال‌ گشته‌، با سينه‌اي‌ سرشار از صدق‌ وصفا، حواي‌ بهشتي‌(س‌) را از پروردگار خويش‌ خواستگاري‌ نمود و جوياي‌ رضاي‌ حق‌ دركابين‌ حوا(س‌) شد.

از اين‌رو، نسيم‌ ربّاني‌ در فضاي‌ قلب‌ آدم‌ صفي‌الله‌(ع‌) اين‌ گونه‌ رايحه‌ حقيقت‌ راپراكنده‌ ساخت‌ كه‌: «اي‌ آدم‌ ! رضايت‌ من‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ معالم‌ دين‌ را به‌ عنوان‌ كابين‌ به‌ اوبياموزي‌». اراده‌ نافذ ربوبي‌ مَهر حوّا (س‌) را مِهري‌ آكنده‌ از بصيرت‌ و دانايي‌ ترسيم‌ نمود ووجود طهارت‌ پيشه‌ آدم‌ نيز دل‌ به‌ رضاي‌ خداوند سپرد تا اينكه‌ خلعت‌ مكارم‌ الهي‌ رازينت‌ بخش‌ وجود حوا(س‌) نمايد و زلال‌ معالم‌ الهي‌ را بر گلستان‌ نهادش‌ روان‌ سازد و درگلزار معطر اسما از هر ورقي‌، دفتري‌ از علم‌ و آگاهي‌ فرارويش‌ بگسترد.

آن‌گاه‌ آدم‌(ع‌) كه‌ قلب‌ مصفايش‌ از عشقي‌ پاك‌ سرشار بود، از حوا(س‌) در خواست‌ كردتا به‌ نزد او آيد و مايه‌ آرامش‌ دل‌ بي‌تابش‌ باشد. اما حوّا(س‌) امتناع‌ ورزيد و از آدم‌(ع‌)خواست‌ تا خود، به‌ سويش‌ آمده‌، از زمزم‌ بهشتي‌اش‌ بنوشد. پژواك‌ رحماني‌ نيز گوش‌جان‌ آدم‌ صفي‌الله‌(ع‌) را اين‌گونه‌ نواخت‌ كه‌: «اي‌ آدم‌ ! تو به‌ سوي‌ حوّا گام‌ بنه‌».

و بدين‌ صورت‌، خاك‌ مطهر آدم‌(ع‌) با چشمه‌ عشق‌ درآميخته‌، روح‌ الهي‌اش‌ از كوثربهشتي‌ حوّا(س‌) جان‌ گرفت‌ و ارض‌ وجودش‌ از عين‌الحياه‌ رحيمي‌ طراوتي‌ روح‌ فزايافت‌. و خداوند كه‌ حسن‌ عشق‌ را در سينه‌ با صفاي‌ اين‌ دو زوج‌ مبارك‌ نظاره‌گر بود، نويدشكوه‌ و كرامت‌ و مژده‌ تنعم‌ و شرافت‌ را بدرقه‌ صراط‌ مهرشان‌ ساخت‌ و آدم‌(ع‌) و حوّا(س‌)در بهشت‌ الهي‌ از نعمات‌ بيكران‌ حق‌ متنعم‌ شده‌، در حريم‌ عنايتش‌ معتكف‌ گرديدند كه‌(يا آدَم‌ُ اسْكُن‌ْ أَنْت‌َ وَ زَوْجُك‌َ الْجَنَّة‌َ)؛ «اي‌ آدم‌! به‌ همراه‌ همسرت‌ در بهشت‌ ساكن‌ شو».
 


مقالات معنوی استاد

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی