پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

تجلی نور طّیبه علی وفاطمه(ع) درملأعلی(نکاح دونور منزه علی(ع) وفاطمه(س) دررفیع اعلا)


آنچه‌ در آسمان‌ حق‌ّ و حقيقت‌ رخ‌ نموده‌ و در فضاي‌ عالم‌ معنا جلوه‌گر شده‌، اين‌است‌ كه‌ تنها همدم‌ و همتاي‌ زهرهء‌ درخشان‌ منصورهء‌ زهرا(س‌) مهتاب‌ فروزندهء‌ علي‌ اعلا(ع‌)مي‌باشد


مفتاح‌ سوم‌: نكاح‌ دو نور منزه‌ علي‌(ع‌) و فاطمه‌(س‌) در رفيع‌اعلا
منصورهء‌ زهرا(س‌) زيبنده‌ترين‌ نقش‌ وجود در نگارستان‌ معنا و خوشبوترين‌ ريحانهء‌بهشتي‌ در ملأ اعلاست‌ كه‌ از نور عظمت‌ الهي‌ به‌ ظهور رسيده‌ و بر سرير عزت‌ و شكوه‌رحيمي‌ جلوه‌گشايي‌ نموده‌، خزانهء جمال‌ بي‌مثالش‌ در مأمن‌ سلطان‌ ولايت‌ قرار يافته‌است‌.
او وجه‌ دلرباي‌ جنت‌ لقاست‌ كه‌ رخسارهء‌ زيبايش‌ فراخناي‌ فردوس‌ برين‌ را در برگرفته‌و بر فراز مسند شرافت‌ ربوبي‌ به‌ تاج‌ ولايت‌ علي‌(ع‌) مفتخر گرديده‌ است‌؛ چه‌ اينكه‌ بحرناشناخته‌ و بيكران‌ وجود فاطمهء‌ اطهر(س‌) را هيچ‌ همتايي‌ جز اقيانوس‌ موّاج‌ و بي‌پايان‌حقيقت‌ علي‌اعلا(ع‌) نيست‌؛ چنان‌ كه‌ امام‌ صادق‌(ع‌) مي‌فرمايد: «منظور خداي‌ عزّوجل‌ّ از(مَرَج‌َ الْبَحْرَيْن‌ِ يَلْتَقِيان‌ِ، بَيْنَهُما بَرْزَخ‌ٌ لا'يَبْغِيان‌ِ) علي‌ و فاطمه‌ است‌ كه‌ دو درياي‌ عميق‌علم‌اند و هر يك‌ بدون‌ ديگري‌ باقي‌ نمي‌مانند».
آنچه‌ در آسمان‌ حق‌ّ و حقيقت‌ رخ‌ نموده‌ و در فضاي‌ عالم‌ معنا جلوه‌گر شده‌، اين‌است‌ كه‌ تنها همدم‌ و همتاي‌ زهرهء‌ درخشان‌ منصورهء‌ زهرا(س‌) مهتاب‌ فروزندهء‌ علي‌ اعلا(ع‌)مي‌باشد* كه‌ به‌ بيان‌ صادق‌ آل‌ طهارت‌(ع‌) هرگز كفوي‌ براي‌ وصلت‌ حضرتش‌ به‌ جز علي‌مرتضي‌(ع‌) در پهنهء‌ گيتي‌ وجود نداشته‌ است‌؛ وصلت‌ و پيوند خجسته‌اي‌ كه‌ به‌ شرافت‌«أَنَا زُوِّجْت‌ُ فِي‌ الرَّفيع‌ِ الْأَعْلي‌' وَ كان‌َ مَلاّ' كي‌ فِي‌ السَّما´ءِ»، آوازهء دلنوازش‌ گسترهء‌ آسمانها رادرنورديده‌ و عقد آن‌ دو نور مبارك‌ توسط‌ فرشتهء‌ وحي‌ الهي‌، جبرائيل‌(ع‌) و فرشتهء‌ رزق‌ربوبي‌، ميكائيل‌(ع‌) در ملكوت‌ اعلا به‌ منصهء ظهور نشسته‌ است‌. رسول‌ ختمي‌ مرتبت‌(ص‌)در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد: «عقد نكاح‌ علي‌ و فاطمه‌ را جبرائيل‌ و ميكائيل‌ در آسمان‌ بستند».
خلوتيان‌ سراپردهء‌ انس‌ و شاهدان‌ مجلس‌ وصلت‌ نورانيشان‌، خيل‌ عظيم‌ ملائكة‌اللّه‌بودند كه‌ همواره‌ از فروغ‌ وصال‌ قدسي‌شان‌ به‌ آواي‌ خوشدلي‌ مترنم‌ گشته‌، از ثمرات‌نثارشده‌ در محفل‌ ملكوتي‌شان‌ برخوردار گرديدند:
«همانا خداي‌ تعالي‌ به‌ جبرائيل‌ وحي‌ فرمود كه‌ نور را به‌ ازدواج‌ نور درآور، و اين‌ درحالي‌ بود كه‌ ولي‌ّ و سرپرست‌، اللّه‌ بود و خطبه‌خوان‌، جبرائيل‌ و نداكننده‌، ميكائيل‌ ودعوت‌كننده‌، اسرافيل‌ و نثار كننده‌، عزرائيل‌ و شاهدان‌ [مجلس‌ عقد ] ملائكه‌ بودند». وچون‌ علي‌ با فاطمه‌ ازدواج‌ نمود، ميوه‌هاي‌ بهشتي‌ بر ملائكه‌ نثار گرديد.
مبارك‌ وصلت‌ و فرخنده‌ ازدواجي‌ كه‌ خوشبوترين‌ شكوفه‌ها و زيبنده‌ترين‌ ميوه‌هاي‌وجود را به‌ ارمغان‌ آورد و فرقدين‌ پرفروغ‌ حسن‌ و حسين‌(ع‌) را به‌ تلالو نشاند؛ چرا كه‌تنها از دو درياي‌ وجود علي‌(ع‌) و فاطمهء‌ زهرا(س‌) است‌ كه‌ لؤلؤ و مرجان‌ درخشان‌حسنين‌(ع‌) بر گسترهء‌ عالم‌ غيب‌ و شهود پرتو افشاني‌ مي‌كند و يگانه‌ مصباح‌ هدايت‌ رافراروي‌ حقيقت‌جويان‌ وادي‌ طلب‌ برمي‌افروزد و سفينهء‌نجات ‌ بشريت‌ را براي‌ شيفتگان‌كمال‌ و جمال‌ مطلق‌، روان‌ مي‌سازد.


مقالات معنوی استاد

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی