پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

بيت الله الحرام، روزنة حقايق رحمانيت


ماه سراسر عظمت رجب المرجب، هفتمين ماه قمري است كه قبلة رحماني به سوي كعبه تغيير مي‌يابد؛ ماهي كه پيامبر اكرم(ص) در آن به رسالت خطير خويش مبعوث مي‌شود و از جانب حضرت رحمان به هدايت بشر مأمور مي‌گردد و ماهي كه مهتاب وجود مولود كعبه در آن طلوع مي‌كند تا انوار روحاني جمالش و پژواك آسماني ولايتش بر ظلمتكده ناسوتي بتابد.


اشاره:
خانة توحيد، كعبة مكرمه به عنوان مركز ثقل جهان اسلام پيوسته پذيراي دل و جان ميليون‌ها مسلمان است كه چون پروانگان عاشق بر حول محور آن به طواف مي‌پردازند. در سالي كه به حسن تدبير و انتخاب شايسته رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مد ظله‌ العالي) سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي ناميده شده است، توجه به كعبة بيت الله اعظم و آيين عبادي حج به عنوان مأمن و مأواي وحدت مسلمين ضروري مي‌نمايد. آنچه در پي مي‌آيد، توصيف عظمت والاي كعبه، به مناسبت سالروز ميلاد فرزند كعبه، علي(ع) است.
پيامبر خاتم(ص) كه در افق اعلاي كمال قرار گرفته، در رديف بالاترين تسليم شوندگان به خداي رحمان مي‌باشد. كتاب آسماني قرآن، خطاب به پيامبر(ص) مي‌فرمايد: «و داعيا الي الله باذنه و سراجا منيرا؛(1) اي پيامبر! تو دعوت كننده‌اي به سوي الله و چراغ نور دهنده مي‌باشي». اما حضرتش با معرفت و بصيرتي برخاسته از طهارت دل، انسان‌ها را به بيت‌ الله ‌الحرام دعوت فرموده تا در بندگي و عبوديت خداي رحمان، روي از همه كثرات برگيرند و تنها وجه خويش را به سوي آستان توحيدي دوست معطوف دارند. اين امر نشانگر آن است كه بيت‌ الله ‌الحرام روزنة حقايق رحمانيت و زمينة اتصال به معدن عظمت صمديّت مي‌باشد. حضرت ايشان در معرفي كعبه، مأواي يگانگي و پرستش از هيچ كوششي دريغ نفرموده و از اين طريق به حليه معنوي «فاستقم كما امرت؛(2) در مأموريتت استقامت كن» آراسته و از هر گونه شركي پيراسته بوده‌اند.
چه حقيقتي در كعبة رحماني نهفته و چه شأن و مجد و عظمتي در اين بيت وحدانيت متجلي است كه در سال دوم هجرت در ماه شريف رجب، ماه شكوه و عظمت، قبلة مسلمين از بيت المقدس به سوي بيت‌ الله ‌الحرام تغيير مي‌يابد؟ ماه سراسر عظمت رجب المرجب، هفتمين ماه قمري است كه قبلة رحماني به سوي كعبه تغيير مي‌يابد؛ ماهي كه پيامبر اكرم(ص) در آن به رسالت خطير خويش مبعوث مي‌شود و از جانب حضرت رحمان به هدايت بشر مأمور مي‌گردد و ماهي كه مهتاب وجود مولود كعبه در آن طلوع مي‌كند تا انوار روحاني جمالش و پژواك آسماني ولايتش بر ظلمتكدة ناسوتي بتابد و گنجينة معارف دين و اسرار سر به مُهر رحيميت را بر خالصان مقربان آستان كبريايي حق هويدا سازد.
اوج اهميت و روشن‌ترين دليل توجه و ارادت عميق پيامبر(ص) به بيت‌ الله ‌الحرام و دعوت انسان‌ها به سوي آن، تشريع نماز و حج است؛ نمازي كه معجون اسرار رحيمي و معراج قرب ربوبي است؛ نمازي كه در آن پيشاني سجود و ادب در مقابل اين قبلة رحماني بر خاك مي‌ساييم و شب و روز به سوي آن، بندگي و اخلاص و عشق مي‌ورزيم. رسول اكرم(ص) خود اولين ساجد اين خانة پاك است كه برترين و بيشترين اهتمام را بدان ابراز نموده و پيروان ايشان نيز به تبع حضرتش شايسته است چون پروانة عاشق به دور اين مكان رحماني طواف كنند و ارمغان ارادت و عبوديت آورند تا به عطر خوش طهارت و تجريد و انوار معرفت و توحيد زينت يابند.
حج نيز پس از نماز گواه آشكاري بر اهتمام و توجه وافر پيامبر اكرم(ص) به بيت‌ الله ‌الحرام مي‌باشد.
حج درياي ژرفي است كه در آن معارف عميقي همچون دعاي شريفة عرفه موج مي‌زند. حجاج بيت ‌الله ‌الحرام در روز نهم ذي‌الحجه، روز عرفه و در وادي عرفات، رو به خانة كعبه، نغمة دعاي شريف عرفه يعني معرفت را سر مي‌دهند تا در حج تمتع به عظمت و شأن كعبه معرفت حاصل كنند و با ديد و بصيرتي عرفاني مناسك حج را به انجام برسانند. عرفات صحنة ترسيم عرفان اصيل است و دعاي عرفه قاموس توحيد ناب و زمزم دل عارفان قدس رحماني است و ره‌توشه‌اي براي زائران مأمن الهي است تا با قدم معرفت به طواف كعبه نايل شوند و در پناه امن خانة توحيد بر صراط مستقيم كمال و جمال رحماني گام بنهند و از دوزخ جانسوز ناسوتي سرد و سلامت گذر كنند: «فيه آيات بينات مقام ابراهيم و من دخله كان أمنا؛(3) در منسك حج نشانه‌هاي روشني چون مقام ابراهيم‌ خليل(ع) است و هر كس كه در اين حرم امن رحماني داخل شود، ايمن خواهد بود». امام‌ كاظم(ع) در تفسير اين آية شريفه فرمود: «يعني هر كس كه وارد اين حرم امن شود، در حالي كه عارف به آن باشد و به آنچه بر او واجب گشته با ايمان و يقين باشد، از عذاب دوزخ ايمن گردد».(4) پيامبر اكرم(ص) آمد تا حقيقت پنهان كعبه و واقعيت مكنون آن در طي اعصار را متجلي سازد و با دعوت به جانب بيت‌ الله ‌الحرام ماية قيام و حركت مردمان به سوي چشمة غدق معرفت رحيمي و حصار حصين و قلعة امن رحماني ‌باشد: «جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس؛(5) خداوند كعبة بيت الحرام را ماية قيام براي مردم قرار داد».
«آن‌گاه كه اين أرض ظاهر شكل گرفت و خلعتي از آب بر تن نمود، اول موضعي كه از آن پديدار شد، كعبه بود».(6) كعبه نخستين نقشي است كه بر صفحة اين جهان، نمودار گشت و قلب زمين در جايگاه پاك كعبه طپيدن گرفت تا در گذر تاريخ تكامل وجود، خون سرخ عشق و توحيد به خداي رحمان را در شريان جان بشر بدواند و روح يكتاپرستي را در كالبد انسان‌ها بدمد و آندم كه پيكر زمين صورت يافت، جلوه‌اي از بيت المعمور ملكوت رحماني بر لوح أرض نقش بست و پايه‌هاي بيت توحيد در زمين بنا نهاده شد تا در تورّق اوراق زمان مأمن هدايت بشر به سوي كعبة رحماني حضرت دوست باشد و مفتاح گشايش راز قدسي «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف؛(7) من گنجي پنهان بودم، دوست داشتم شناخته گردم. پس خلق را آفريدم تا شناخته شوم». قرآن كريم مي‌فرمايد: «إن اول بيت وضع للناس للذي بمكه مباركا و هدي للعالمين؛(8) همانا اولين خانه‌اي كه براي مردم وضع شد، در مكة مباركه است كه هدايت عالميان است».
در روايت است كه «به هنگام طوفان نوح(ع) موضع كعبه در آب غرق نشد و آن را آب فرا نگرفت».(9)به حق، حرم أمن كعبة رحماني از دست‌خوش طوفان هر گونه عذابي در امان است و آنها كه معتكف بيت يكتا‌پرستي و پيراستگي از هر گونه شركي هستند و در حصن توحيد مأوا گرفته‌اند و به اشارت قدسي «كلمه لا اله الا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي»(10) بيت الله الحرام خاستگاه گلبانگ «لا اله الا الله» بر قلب انسان‌هاست و قلعة استواري است كه روح و جان آدمي را در حريم أمن خويش از عذاب عظيم جهل و غفلت، رهايي مي‌بخشد و به جنت مأواي معرفت و بصيرت معنوي رهنمون مي‌باشد.
آن‌گاه كه حضرت ابراهيم خليل(ع) به همراهي فرزند موحد خود به امر رحماني دست در بناي كعبه بردند، در حفر آن به سنگ سرخ رسيدند كه «وحي شد اي ابراهيم! بناي كعبه را بر آن قرار ده».(11) از اين رو، حضرتش به همراه خداي رحمان خانه كعبه را بر سنگ سرخ بنيان نهاد و اين خود سرّي از اسرار رحمانيت است كه سايه بر عالم ظاهر افكنده است تا به خانة كعبه چشم ارادت و محبت بدوزيم و حلقة صدق و عشق راستين را بر آستانش در آويزيم؛ چه اينكه توحيد اصيل بر پاية گلگون عشق پاك بر سرزمين دل مي‌جوشد.
و اين‌گونه كعبه اين باب ورود به گلشن جنت‌سراي رحماني مركز دايرة سجود و تسليم شدگان موحد و حرمگاه أمن رحماني بر زمين قرار گرفت و با دستان توحيدي خليل الرحمن(ع) بر بنيان محكم و جاويد آسماني بنا نهاده شد. و آنجا كه ائمة عصمت و طهارت(ع) فرمودند: «نظر نمودن به كعبه با عبادت دنيا و آخرت برابري مي‌كند»(12)، شأن و بزرگي بيت الله الحرام را به روشني بيانگر است كه ديد عرفاني و بصيرت و معرفت رحيمي به كعبة رحماني موجب مي‌شود عين الحياه بندگي خداي رحمان و سرّالاسرار كوثر رحيميت قرآن بر صفحه دل جلوه يابد.
- پي‌نوشت‌ها در دفتر نشريه تجلَي موجود مي‌باشد.


مقالات معنوی استاد

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی