پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

زن‌ طائر فردوس‌ يا ساحر دوزخ‌


کتاب حاضر با ارائه احادیث وآیات به شرح وجود ناشناخته زن پرداخته ونگارنده دراین اثر درصدد اثبات این مهم است که زن در مسیر تعالی یا هبوط «طایر فردوس یا ساحر دوزخ» می باشد.


حمد و ثناي‌ بيكران‌، پروردگاري‌ را سزاست‌ كه‌ با الطاف‌ و عنايات‌ خاصه‌، توفيق‌روحاني‌ خويش‌ را بدرقهء راهم‌ نمود تا پس‌ از تأليف‌ كتاب‌ «انسان‌ كامل‌، مرآت‌ خفيّه‌»، اثرحاضر، يعني‌ «زن‌ طائر فردوس‌ يا ساحر دوزخ‌» به‌ ضميمهء‌ «لطايف‌ عارفانه‌» را به‌ رشتهء‌تحرير درآورم‌. و هرسه‌ اثر از جهت‌ سبك‌ نوشتاري‌ و شيوهء‌ نگارش‌ معارف‌ رحماني‌ وهمچنين‌ سخنرانيهاي‌ اين‌ حقير الگويي‌ را پديد آورد كه‌ موجبات‌ تأثيرپذيري‌ شاگردانم‌ رافراهم‌ ساخت‌؛ به‌ طوري‌ كه‌ در تمامي‌ آثار نوشتاري‌ آنان‌ اين‌ تأثيرپذيري‌ معنوي‌ آشكارمي‌باشد.
شايان‌ ذكر است‌ كه‌ تلألؤ دو اثر فوق‌ با دو واقعهء‌ سماوي‌ توأم‌ بوده‌ است‌؛ چه‌ اينكه‌چاپ‌ كتاب‌ «انسان‌ كامل‌، مرآت‌ خفيّه‌» در روز چهارشنبه‌ 20 مردادماه‌ 1378 هجري‌شمسي‌ با كسوف‌ (خورشيد گرفتگي‌) مقارن‌ گرديد و پايان‌ يافتن‌ اثر «زن‌ طائر فردوس‌ ياساحر دوزخ‌» به‌ ضميمهء‌ «لطايف‌ عارفانه‌» در سه‌ شنبه‌ 19 خردادماه‌ 1383 هجري‌ شمسي‌با پديدهء‌ نادر گذر سيارهء زهره‌ از مقابل‌ قرص‌ خورشيد مصادف‌ شد و درخشنده‌ترين‌سيّارهء‌ منظومهء‌ شمسي‌ و الههء‌ نور و زيبايي‌، چهره‌ در نقاب‌ تاريكي‌ كشيد و ديدگان‌ اهل‌مشرق‌ زمين‌ را از رؤيت‌ جان‌ منوّر خويش‌ محروم‌ نمود؛ واقعه‌اي‌ كه‌ امكان‌ رؤيت‌ آن‌ پس‌از 130 سال‌ در ايران‌ ميسّر گرديده‌ و تا 270 سال‌ بعد، چنين‌ رؤيتي‌ براي‌ اهل‌ اين‌ سرزمين‌ممكن‌ نخواهد بود؛ و پديده‌اي‌ كه‌ وقوع‌ آن‌، حاوي‌ نكات‌ لطيفي‌ براي‌ صاحبان‌ بصيرت‌است‌ كه‌ در اين‌ عصر آخر الزمان‌ كه‌ دنيا به‌ صورت‌ يك‌ دهكدهء‌ جهاني‌ درآمده‌ و به‌ اشارهء‌معصومين‌(ع‌) اعتقادات‌ و دينداري‌ به‌ انحطاط‌ گراييده‌ و جهان‌ بشريت‌ نيازمند اسلام‌ ناب‌محمدي‌ توأم‌ با معنويت‌ و ولايت‌ علوي‌ و حقايق‌ و معارف‌ فاطمي‌ مي‌باشد، سياره‌اي‌ كه‌به‌ بيان‌ رسول‌ اكرم‌(ص‌) سمبلي‌ براي‌ فاطمه‌ زهراست‌ و حضرتش‌ الگوي‌ زيبايي‌ براي‌ امام‌زمان‌(ع‌) مي‌باشد و در طي‌ تاريخ‌ بشري‌ نيز همواره‌ نشانه‌اي‌ از شكوه‌ و جمال‌ بوده‌ و دراساطير كهن‌ به‌ عنوان‌ الههء‌ زيبايي‌ شناخته‌ شده‌، اهل‌ معرفت‌ را به‌ تأمل‌ و تدّبر عميق‌ دراسرار و لطايف‌ اين‌ رويداد بسيار شگرف‌ واداشته‌ كه‌ چگونه‌ اين‌ فرشتهء‌ نوراني‌ نقاب‌ برچهرهء منوّر خويش‌ كشيده‌ است‌؟
***
آندم‌ كه‌ خورشيد فروزان‌ احمدي‌ و نور حقيقت‌ محمدي‌ از گنجينهء‌ قدس‌ الهي‌ ومعدن‌ مشيّت‌ ربوبي‌ به‌ تجلي‌ نشست‌، با تلألؤ انوار مباركش‌ آسمانها و زمين‌ حلهء‌ فاخرهستي‌ بر تن‌ آراستند و پرتو رحمت‌ الهي‌ بر سر خلايق‌ گسترده‌ شد و آن‌گاه‌ در عالم‌ ملك‌ وگسترهء‌ تاريخ‌ بشري‌، انبيا و اولياي‌ حق‌ بهره‌مند از فروغ‌ جهان‌افروز شمس‌ نبوي‌ و سيراب‌از چشمه‌سار شريعت‌ محمدي‌ شدند تا آنكه‌ سرآمد پيامبران‌ پا بر عرصهء‌ عالم‌ وجود نهاد وبه‌ جهت‌ عزت‌ و عظمت‌ كبريايي‌اش‌ ظاهركنندهء‌ دو نور خجستهء‌ علي‌ اعلا(ع‌) و منصورهءزهرا(س‌) گرديد؛ دو نور فرخنده‌اي‌ كه‌ در سلسلهء‌ رسولان‌ و اولياي‌ رباني‌، چهره‌ در نقاب‌ذات‌ الهي‌ داشتند و در عصر نبوي‌ جامهء‌ ظهور بر تن‌ نموده‌، به‌ عنوان‌ دو اسوهء‌ جلال‌ وجمال‌ انساني‌، تحت‌ تربيت‌ و مراقبت‌ معنوي‌ رسول‌اكرم‌(ص‌) قرار گرفتند.
و بدين‌ ترتيب‌، آفتاب‌ حيات‌آفرين‌ شمس‌ محمدي‌، روشنگر قمر روح‌بخش‌ علوي‌ وزهرهء جميل‌ فاطمي‌ شده‌، در صدف‌ مطهر خويش‌ امانت‌دار دو گوهر گرانبهاي‌ وجودگرديد تا شريعت‌ الهي‌ محمد مصطفي‌(ص‌)، به‌ يمن‌ ولايت‌ رحماني‌ علي‌ مرتضي‌(ع‌) ومعرفت‌ رحيمي‌ فاطمه‌ زهرا(س‌) جلوه‌گر عظمت‌ جلال‌ و لطافت‌ جمال‌ گردد و اين‌كامل‌ترين‌ آيين‌ انسان‌ساز و دين‌ كمال‌پرور الهي‌، رهروان‌ صراط‌ حميد را در پرتو طريقت‌روح‌نواز علوي‌ به‌ گلزار عطرآگين‌ طهارت‌ و كوثر عشق‌ و معرفت‌ فاطمي‌ رهنمون‌ باشد؛وجود مقدسي‌ كه‌ در لسان‌ گهربار آيات‌ قرآن‌ كريم‌ و روايات‌ شريف‌ ائمهء‌ معصومين‌(ع‌) كه‌سرچشمهء‌ زلال‌ عرفان‌ اصيل‌ اسلامي‌ مي‌باشند، به‌ عنوان‌ سرور زنان‌ عالم‌، اسوهء‌ كامل‌ عشق‌و طهارت‌ معرفي‌ گرديده‌ است‌.
بنابراين‌، يكي‌ از اساسي‌ترين‌ مباحث‌ عميق‌ معنوي‌ و مهم‌ترين‌ موضوعات‌ قابل‌ طرح‌در عرفان‌ ناب‌ اسلامي‌، تبيين‌ حقيقت‌ وجودي‌ زن‌، اين‌ برازنده‌ترين‌ صورت‌ ملكي‌ وزيبنده‌ترين‌ سيرت‌ ملكوتي‌ مي‌باشد؛ مبحثي‌ كه‌ صحيفهء جامع‌ كمال‌ و جنت‌ مصفاي‌ جمال‌را فراسوي‌ قلوب‌ شيفتگان‌ معنا گشوده‌، بصيرتي‌ راهگشا و بينشي‌ دقيق‌ را عرضه‌ مي‌دارد تارهپويان‌ صراط‌ مستقيم‌ را از هبوط‌ در عالم‌ سفلا بازداشته‌، در طي‌ مراتب‌ كمال‌، مهتاب‌منير هدايت‌ به‌ سوي‌ جلال‌ و جمال‌ مطلق‌ باشد.
نگارنده‌ در اين‌ اثر، درصدد اثبات‌ اين‌ مهم‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ وجود زن‌، اين‌ موجودناشناخته‌ و زيباترين‌ جلوهء‌ هستي‌، در پناه‌ حفظ‌ و صيانت‌ عارفانهء‌ مرد قرار گيرد و در حريم‌امن‌ معنوي‌ او از نسيم‌ مسرت‌بخش‌ مهر و محبت‌ بهره‌مند شود، چون‌ حوريه‌اي‌ بهشتي‌سيرت‌ منوّر باطني‌ يافته‌، حسن‌ دل‌انگيزش‌ بسان‌ طائر فردوس‌، فرشتهء‌ نجات‌ مرد از دوزخ‌مشتهيات‌ ملكي‌ به‌ جنت‌ لقا در فردوس‌ برين‌ مي‌گردد.
اما چنانچه‌ اين‌ براق‌ منوّر و تيزپرواز عشق‌ و امانت‌ عظيم‌ و كنيز زيباروي‌ الهي‌ به‌موجب‌ بي‌توجهي‌ و غفلت‌، و عدم‌ محبت‌ و صداقت‌ مرد، بدون‌ هيچ‌گونه‌مراقبتي‌ درگسترهء‌ عالم‌ ملك‌ رها شود، اسير دام‌ تمنيات‌ نفساني‌ و گرفتار تمايلات‌ حيواني‌ گشته‌،دلدادگان‌ وجود سحرانگيزش‌ را به‌ قعر جهنم‌ جان‌سوز شهوت‌ و غضب‌ مي‌كشاند. واين‌چنين‌، «زن‌» در مسير تعالي‌ يا هبوط‌، «طائر فردوس‌ يا ساحر دوزخ‌» در سراي‌ دنيابوده‌، موجبات‌ رشد و هدايت‌ روحاني‌ و يا هبوط‌ و ضلالت‌ نفساني‌ را فراهم‌ مي‌سازد.
كتاب‌ حاضر كه‌ به‌ شرح‌ و بيان‌ حقيقت‌ ناشناختهء‌ زن‌ و چگونگي‌ حفظ‌ و حراست‌آگاهانه‌ و عشق‌ و محبت‌ صادقانهء‌ مرد نسبت‌ به‌ اين‌ وديعهء‌ مطهر بهشتي‌ و مظهر لطيف‌قدسي‌ در پرتو ولايت‌ رحماني‌ انسان‌كامل‌، به‌ رشتهء‌ تحرير درآمده‌، ضمن‌ بيان‌ لطايف‌ ومعارف‌ آيات‌ الهي‌ و روايات‌ شريف‌ اسلامي‌ و نگرشي‌ ژرف‌ بر زواياي‌ تاريخ‌ انبيا و اولياي‌رباني‌(ع‌) در اين‌ زمينه‌، به‌ ارائـهء‌ كامل‌ترين‌ اسوه‌هاي‌ كمال‌ بشري‌؛ يعني‌، قمر ولايت‌، علي‌مرتضي‌(ع‌)، و زهرهء معرفت‌، فاطمه‌ زهرا(س‌)، پرداخته‌ و شاهراه‌ وصول‌ مردان‌ و زنان‌ را به‌بارگاه‌ رفيع‌ رحماني‌ و حرم‌ انس‌ رحيمي‌ معرفي‌ نموده‌ است‌.
از اين‌رو، با عنايت‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ شايسته‌ است‌، خوانندگان‌ گرامي‌ و شيفتگان‌ معارف‌رحماني‌ بدين‌ نكتهء‌ مهم‌ توجه‌ نمايند كه‌ پيشگفتار اين‌ اثر كه‌ به‌ تبيين‌ حقيقت‌ عظماي‌احمدي‌ در عالم‌ غيب‌ و شهود و بيان‌ شأن‌ و منزلت‌ عظيم‌ محمدي‌ در دو عرصهء‌ رسالت‌ وولايت‌ و نيز تشريح‌ چهار جوهرهء‌ مقدس‌ نبوي‌ به‌ويژه‌ عقل‌ الهي‌ و بيان‌ حقيقت‌ و مراتب‌آن‌ مي‌پردازد، به‌ سبب‌ نقش‌ حضرتش‌ در ظهور عالم‌ وجود و عرضهء‌ دو الگوي‌ كامل‌انساني‌ در تاريخ‌ بشريت‌ تحرير يافته‌ است‌؛ چه‌ اينكه‌ شمس‌ فروزان‌ احمدي‌ به‌ عنوان‌مظهر تام‌ اسم‌ اعظم‌ اللّه‌ تعالي‌ تجلي‌بخش‌ قمر رحماني‌ علي‌ مرتضي‌(ع‌) و زهرهء‌ رحيمي‌فاطمه‌ زهرا(س‌) در ملأ اعلا بوده‌ و به‌ عنوان‌ خاتم‌ پيامبران‌ آنان‌ را در سراي‌ ارض‌ تحت‌مراقبت‌ الهي‌ و تربيت‌ معنوي‌ خويش‌ قرار داده‌، در افق‌ اعلاي‌ كمال‌ بشري‌ به‌ تلألؤ نشانده‌است‌ و اين‌گونه‌، والاترين‌ اسوه‌هاي‌ كمال‌ مطلق‌ و پرفروغ‌ترين‌ انوار جلال‌ و جمال‌ الهي‌براي‌ مردان‌ و زنان‌ جامعهء‌ انساني‌ رخ‌ نموده‌ و اين‌ دو گوهر ناب‌ ربوبي‌ و جوهره‌ و عصارهءذات‌ لاهوتي‌ بر بلنداي‌ آسمان‌ محمدي‌ طالع‌ گرديدند.
بنابراين‌، پيشگفتار كتاب‌ حاضر، مبحثي‌ مقدماتي‌ است‌ كه‌ از جهت‌ تيمن‌ و تبرك‌ به‌ساحت‌ قدسي‌ رسول‌ اكرم‌(ص‌) و عرض‌ ارادت‌ و احترام‌ به‌ پيشگاه‌ الهي‌ حضرتش‌ ارائـه‌شده‌ و در واقع‌، سررشتهء‌ اصلي‌ مباحث‌ اين‌ اثر از باب‌ اوّل‌ كه‌ دربارهء تجلي‌ نور طيبهء‌ علي‌اعلا(ع‌) و منصوره‌ زهرا(س‌) در ملأ اعلاست‌، آغاز مي‌شود؛ دو نور مقدسي‌ كه‌ در ابتداي‌خلقت‌، در كالبد بهشتي‌ آدم‌صفي‌الله‌(ع‌) و حوّا امة‌الله‌(س‌)، اين‌ دو گلبوتهء‌ نو رستهء‌ جنت‌ ربوبي‌، به‌ ظهور رسيده‌، به‌عنوان‌ دو بذر مطهر و سالم‌، سرمنشأ وجود تمامي‌ زنان‌ و مردان‌ عالم‌ ملك‌ گرديدند.
اما سؤال‌ مهمي‌ كه‌ در اينجا مطرح‌ مي‌باشد اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ با وجود برخورداري‌همهء‌ انسانها از نور فطرت‌ قدسي‌ و فروغ‌ مبارك‌ علوي‌ و فاطمي‌، اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌مردان‌ و زنان‌ تاريخ‌ بشري‌، راه‌ ظلمت‌ و خباثت‌ را در پيش‌ گرفته‌ و از فضيلت‌ والاي‌انساني‌ مهجور گشته‌اند؟ و اين‌ خود پرسشي‌ است‌ كه‌ خوانندگان‌ محترم‌ پاسخ‌ آن‌ را درابواب‌ هفت‌گانهء‌ كتاب‌ به‌ وضوح‌ درخواهند يافت‌.
اينك‌ به‌ منظور آشنايي‌ مختصر با مطالب‌ عرضه‌ شده‌ در اين‌ اثر، دورنمايي‌ از مباحث‌كتاب‌ را ارائـه‌ مي‌نماييم‌:
پيشگفتار: تجلي‌ نور محمدي‌، نخستين‌ وجه‌ الهي‌
اين‌ بخش‌، شامل‌ دو گفتار مي‌باشد كه‌ در گفتار اوّل‌ حقيقت‌ عظماي‌ محمدي‌ در عالم‌غيب‌ و شهود ترسيم‌ شده‌، چگونگي‌ خلقت‌ چهار جوهرهء‌: نور، روح‌، عقل‌ و قلم‌ احمدي‌بيان‌ مي‌گردد و در گفتار دوم‌، ابتدا عظمت‌ معنوي‌ عقل‌ و سپس‌ مراتب‌ آن‌ در رسالت‌ وولايت‌ محمدي‌ به‌ همراه‌ ويژگيها و ثمرات‌ هر يك‌ تبيين‌ گشته‌ و امت‌ رسول‌ خدا(ص‌) ازجهت‌ بهره‌مندي‌ از گوهر نوراني‌ عقل‌ به‌ سه‌ گروه‌: «اولوالالباب‌»، «ابرار» و «مقربين‌»تقسيم‌ شده‌، خصايص‌ هر گروه‌ مورد بحث‌ و بررسي‌ قرار خواهد گرفت‌.
باب‌ اوّل‌: تجلي‌ نور قدسي‌ علي‌(ع‌) و فاطمه‌(س‌) در ملأ اعلا
باب‌ اوّل‌ كه‌ در سه‌ مفتاح‌ ارائه‌ شده‌، به‌ توصيف‌ نور مقدس‌ علي‌اعلا(ع‌) و نور مطهرمنصوره‌ زهرا(س‌) به‌ عنوان‌ نخستين‌ انوار متجلي‌ در ملأ اعلا مي‌پردازد و پس‌ از بيان‌ نتايج‌حاصله‌ از ظهور چنين‌ انواري‌ كه‌ تجلي‌ عرش‌ و كرسي‌ رحماني‌، و رفع‌ ظلمت‌ و تاريكي‌عالم‌ ملك‌ را به‌ دنبال‌ دارد، چگونگي‌ وصلت‌ آسماني‌ آن‌ دو نور قدسي‌ را بررسي‌مي‌نمايد.
باب‌ دوم‌: ظهور شجرهء طيبهء‌ آدم‌(ع‌) و حوّا(س‌) در بهشت‌ اسما
در اين‌ باب‌ نيز طي‌ سه‌ مفتاح‌، كيفيت‌ آفرينش‌ وجود مكرم‌ آدم‌(ع‌) و حوّا(س‌) دربهشت‌ اسماي‌ الهي‌ و رمز و راز سجدهء‌ ملائكة‌اللّه‌ بر آدم‌ خليفة‌اللّه‌ تبيين‌ مي‌شود و آن‌گاه‌ باتوصيف‌ وجود مبارك‌ اين‌ دو گلبوتهء نورستهء‌ بهشتي‌ كه‌ جلوه‌گاه‌ طلعت‌ نور علي‌ اعلا(ع‌) وتجلي‌ فروغ‌ منصوره‌ زهرا(س‌) در عالم‌ ملك‌ مي‌باشند، چگونگي‌ نكاح‌ آنها در بستر جنت‌ارض‌ به‌ ارادهء‌ خداي‌ رحمان‌ بيان‌ مي‌گردد.
باب‌ سوم‌: نقش‌ علي‌ مرتضي‌(ع‌) در صيانت‌ فاطمه‌ زهرا(س‌)
مفتاح‌ اوّل‌ اين‌ باب‌ كه‌ به‌ موضوع‌ عقد و ازدواج‌ علي‌ مرتضي‌(ع‌) و فاطمهء‌ زهرا(س‌) درسراي‌ عالم‌ ملك‌ اختصاص‌ دارد، بيانگر اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ قمر رحماني‌ علي‌(ع‌) و زهرهء‌رحيمي‌ زهرا(س‌) از آسمان‌ وجود آدم‌(ع‌) و حوّا(س‌) به‌ سلسلهء مبارك‌ انبيا و رسولان‌ حق‌انتقال‌ يافت‌ تا آنكه‌ در عصر شمس‌ فروزان‌ محمدي‌ در دو كالبد مطهر به‌ ظهور رسيده‌ و به‌دستان‌ باكفايت‌ محمد امين‌(ع‌) وصلت‌ خجستهء‌ آنان‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌، همچنان‌ كه‌ در ملأاعلا تزويج‌ آن‌ دو نور آسماني‌ به‌ دستان‌ باكرامت‌ روح‌الامين‌ جلوه‌ يافته‌ بود.
و در مفتاح‌ دوم‌، نقش‌ علي‌ ولي‌ّاللّه‌(ع‌) در صيانت‌ از فاطمه‌ زهرا(س‌)، عظيم‌ترين‌ امانت‌ربوبي‌ كه‌ محمد رسول‌الله‌(ص‌) به‌ حضرتش‌ سپرده‌ بود، و نيز ثمرات‌ روح‌بخش‌ و فرزندان‌پاك‌سرشتي‌ كه‌ در نتيجهء‌ حفظ‌ و حراست‌ از كوثر زلال‌ فاطمهء‌ اطهر(س‌) در كوهسار ولايي‌علي‌ مرتضي‌(ع‌) حاصل‌ شد، بيان‌ مي‌گردد.
سپس‌ در مفتاح‌ سوم‌، به‌ معرفي‌ هفت‌ زن‌ بزرگ‌ تاريخ‌ از بين‌ اسوه‌هاي‌ متعدد روحاني‌و ستاره‌هاي‌ فروزنده‌اي‌ كه‌ آسمان‌ تاريخ‌ بشريت‌ را به‌ فروغ‌ طهارت‌ و پاكدامني‌ وثمره‌هاي‌ طيّب‌ خويش‌ زينت‌ بخشيده‌اند، مي‌پردازيم‌ و نقش‌ بنيادين‌ مردان‌ روشن‌ضمير واهل‌ معرفت‌، در مراقبت‌ از مرواريد پاكي‌ و عفاف‌ زن‌ مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
باب‌ چهارم‌: نقش‌ آدم‌ صفي‌الله‌(ع‌) در صيانت‌ حوّا امة‌الله‌(س‌)
دليل‌ غفلت‌ آدم‌ صفي‌الله‌(ع‌) در محافظت‌ از طهارت‌ حوّا امة‌الله‌(س‌) و نيز حقيقت‌وجود شيطان‌ و نقش‌ او در چشيدن‌ آدم‌ از شجرهء‌ منهيه‌ با وجود برخورداري‌ او از علم‌ وآگاهي‌ به‌ اسماءاللّه‌، موضوعي‌ است‌ كه‌ در دو مفتاح‌ اين‌ باب‌ مورد تحقيق‌ و تحليل‌ قرارگرفته‌ و نتايج‌ آن‌؛ يعني‌ عريان‌ شدن‌ از لباس‌ نيكنامي‌ و عزت‌، و هبوط‌ دردناك‌ از بهشت‌الهي‌ و مشاهدهء‌ حاصل‌ عمل‌ خويش‌ در وجود فرزند نخستشان‌، قابيل‌، بيان‌ شده‌ است‌ وآن‌گاه‌ كيفيت‌ توبه‌ و تزكيهء آدم‌(ع‌) و حوّا(س‌) در كوه‌ صفاي‌ علوي‌ و كوه‌ مروهء‌ فاطمي‌ درحريم‌ كعبهء الهي‌ بررسي‌ مي‌شود.
باب‌ پنجم‌: سلالهء قابيلي‌ و هابيلي‌ حوّاي‌ بهشتي‌
در باب‌ پنجم‌، طي‌ دو مفتاح‌ به‌ توصيف‌ ذريهء‌ قابيلي‌ و هابيلي‌ حوّا(س‌) و بيان‌ خصايص‌هر كدام‌ پرداخته‌ مي‌شود و ميلاد فرخندهء هابيل‌ كه‌ ثمرهء‌ تهذيب‌ و توبهء‌ آدم‌ صفي‌الله‌(ع‌) وحوّا امة‌الله‌(س‌) بود و همچنين‌ چگونگي‌ ميراث‌بري‌ شيث‌ هبة‌الله‌(ع‌) از نور مقدس‌ و روح‌مطهر هابيل‌(ع‌) بيان‌ مي‌شود و در نهايت‌، سلالهء‌ آدم‌(ع‌) و حوّا(س‌) در عرصهء تاريخ‌ بشري‌ به‌گروه‌هاي‌ سه‌گانهء‌: «مقربين‌»، «اصحاب‌ يمين‌» و «اصحاب‌ شمال‌» تقسيم‌ گشته‌، جايگاه‌ وسرنوشت‌ هر گروه‌ تشريح‌ مي‌گردد.
باب‌ ششم‌: اسوهء‌طائران فردوس‌ نماد ساحران دوزخ‌
مباحث‌ متعددي‌ در باب‌ ششم‌ مطرح‌ خواهد شد كه‌ ابتدا تقسيم‌ «عشق‌» از منظرنگارنده‌ به‌ «عشق‌ ظلماني‌» و «عشق‌ نوراني‌» همراه‌ با تعريف‌ و بيان‌ ويژگيها و نتايج‌ هريك‌ ارائه‌ مي‌شود و پس‌ از توضيح‌ اين‌ حقيقت‌ كه‌ جوهرهء‌ وجود زن‌ از ضمير مصفاي‌ مردبه‌ ظهور رسيده‌ تا در سايه‌سار عشق‌ و مودت‌ خالصانه‌، حافظ‌ و نگهبان‌ گوهر طهارت‌ وعفاف‌ زن‌ باشد، با استناد به‌ آيات‌ دو سورهء‌ شريفهء‌ كوثر و تبت‌، فاطمه‌ زهرا(س‌) به‌ عنوان‌اسوهء‌ زنان‌ طائر فردوس‌ كه‌ به‌ سوي‌ «كوثر» مطهر بهشتي‌ رهنمون‌ مي‌باشد، و امّ‌‌جميل‌،همسر ابولهب‌ به‌ عنوان‌ نماد زنان‌ ساحر دوزخ‌ كه‌ به‌ سوي‌ «غسلين‌» متعفن‌ دوزخي‌ هبوط‌مي‌دهد، معرفي‌ گرديده‌ است‌ و در آخر نيز چنين‌ نتيجه‌گيري‌ مي‌شود كه‌ چون‌ شاخسارعطرافشان‌ جمال‌ از درون‌ شجرهء‌ طيبهء‌ جلال‌ سربرآورده‌، عشق‌ پاك‌ به‌ طائر قدس‌ ظاهري‌،مقدمهء‌ عشق‌ نوراني‌ به‌ وجه‌ ليلي‌ نهاني‌ انسان‌كامل‌ مي‌باشد.
باب‌ هفتم‌: عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشتهء عشق‌
باب‌ پاياني‌ كتاب‌ حاضر، بيانگر هفت‌ وادي‌ سلوك‌ و شرح‌ تعالي‌ انسان‌ در پرتو عشق‌رحماني‌ به‌ فرشتهء‌ باطني‌ است‌؛ فرشتهء‌ جميلي‌ كه‌ پاي‌ بر اسفل‌ عالم‌ جمادي‌ نهاده‌ وسيماي‌ منوّرش‌ جلوه‌ در آسمان‌ جبروت‌ دارد و تنها به‌ موجب‌ تسليم‌ صادقانه‌ و پيروي‌عاشقانه‌ در پيشگاه‌ قدسي‌ انسان‌كامل‌، مي‌توان‌ مراحل‌ رشد و كمال‌ را پيمود و به‌ مأواي‌اصلي‌ خويش‌ در بهشت‌ عدن‌ لقا نايل‌ گشت‌.
سپس‌ اين‌ بحث‌ ارائه‌ مي‌شود كه‌ چگونه‌ پويندهء‌ صراط‌ حميد با عروج‌ از عوالم‌جمادي‌ و نباتي‌، و طي‌ سومين‌ عالم‌ از عوالم‌ سفلاي‌ فرشتهء‌ عشق‌؛ يعني‌ عالم‌ حيواني‌ كه‌ به‌جهت‌ غلبهء‌ دو قوهء‌ نيرومند خشم‌ و شهوت‌، مشكل‌ترين‌ مرحلهء‌ صعودي‌ سالك‌ به‌ شمارمي‌رود، به‌ سير و سلوك‌ در عالم‌ انساني‌ كه‌ برزخ‌ ميان‌ مراتب‌ سه‌گانهء‌ سفلا و مراحل‌سه‌گانهء علياست‌، مي‌پردازد و آن‌گاه‌ در عوالم‌ عليا، ابتدا از رهگذر عبوديت‌ و تسليم‌خالصانه‌، عالم‌ روحاني‌ را پيموده‌، در پرتو عشق‌ و فنا، و بقا يافتن‌ در عالم‌ وجه‌ نوراني‌ كه‌ششمين‌ مرتبهء‌ فرشتهء‌ عشق‌ است‌، به‌ عالم‌ رحماني‌ يا سرچشمهء‌ فيوضات‌ الهي‌ كه‌ از فروغ‌وجه‌ نوراني‌ روشني‌ يافته‌، دست‌ مي‌يابد. سرانجام‌، مسندنشين‌ عرش‌ رحمانيت‌ و ساقي‌تشنه‌كامان‌ معرفت‌ گشته‌، از اكسير مقدس‌ عشق‌ نوراني‌، نفحهء‌ حيات‌ طيبه‌ را در وجوددلدادگان‌ خويش‌ مي‌دمد.
حسن‌ ختام‌: فروغ‌ انتظار و حديث‌ وصلت‌ عشق‌
اما حسن‌ ختام‌ اين‌ اثر كه‌ به‌ نظارت‌ و اشراف‌ اين‌جانب‌ به‌ انجام‌ رسيده‌ و به‌ عنوان‌تجربه‌اي‌ عيني‌ و گواهي‌ روشن‌ بر مباحث‌ راهگشاي‌ اين‌ كتاب‌، به‌ قلم‌ چند تن‌ از شاگردان‌و دست‌پروردگان‌ اين‌ حقير عرضه‌ مي‌شود، بيان‌ رويدادي‌ مبارك‌ در طليعهء‌ زندگي‌ بنده‌ وشرح‌ حديث‌ عشق‌ و دلدادگي‌ معنوي‌ مادر بزرگوارم‌ به‌ يكي‌ از اولياي‌ الهي‌ و صاحبدلان‌ربّاني‌ است‌ كه‌ با حضور روحاني‌ خويش‌، نسيم‌ حيات‌بخش‌ بهشتي‌ را در وجود او دميد وبا پيشگوييهاي‌ معنوي‌ خود، راه‌ پرفراز و نشيب‌ سلوك‌ و تعالي‌ را فراسوي‌ اين‌ حقيرگسترد و به‌ نعمت‌ معرفت‌ و شرافت‌ خود مفتخرم‌ ساخت‌.
اميد است‌ كه‌ در پرتو توجهات‌ و تفضلات‌ ربوبي‌ خداي‌ رحمان‌، اين‌ صحيفهء‌ معنوي‌،انوار هدايت‌ و بصيرت‌ را براي‌ مردان‌ و زنان‌ جامعهء‌ انساني‌ به‌ ارمغان‌ آورده‌، سبب‌ تحكيم‌بنيان‌ خانواده‌هاي‌ مشتاق‌ گردد و مباحث‌ و معارف‌ مطرح‌ شده‌، طريق‌ نيل‌ به‌ محرم‌سراي‌جمال‌ ربوبي‌ و مقام‌ شامخ‌ خليفة‌اللهي‌ را هموار نمايد و در نتيجه‌، پايه‌هاي‌ معنوي‌ جامعه‌چون‌ بنيان‌ مرصوص‌ بر عشق‌ و معرفت‌ راستين‌ بنا گشته‌، ثمرات‌ مطهر روحاني‌ و گلهاي‌عطرافشان‌ بهشتي‌ زنان‌ و مردان‌ مؤمن‌، اجتماع‌ انساني‌ را آكنده‌ از رايحهء‌ طهارت‌ ومعنويت‌، و سرشار از نور معرفت‌ و كرامت‌ سازد.
اينك‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ بيش‌ از هفت سال‌ تحمل‌ مشقات‌ بسيار همراه‌ با حالات‌روحاني‌ و معنوي‌ سحرگاهي‌ اين‌جانب‌، تأليف‌ كتاب‌ حاضر به‌ سامان‌ رسيده‌ است‌، از همهءدست‌پروردگان‌ و عزيزانم‌ در فروغ‌ محفل‌ روح‌اللّه‌ كه‌ در تحرير حسن‌ ختام‌، تهيه‌ و تنظيم‌پاورقيها و فهارس‌، و نيز انجام‌ كليهء‌ امور مربوط‌ به‌ ويراستاري‌، حروفچيني‌، طراحي‌، چاپ‌و نشر كتاب اقدامات لازم را‌ مبذول‌ داشته‌اند، كمال‌ تقدير و تشكر را دارم‌ و از ذات‌ ربوبي‌ خداوند رحمان‌خواستارم‌ كه‌ همواره‌ عنايات‌ و تفضلات‌ خاصهء‌ خويش‌ را شامل‌ ايشان‌ گرداند و در طريق‌نيل‌ به‌ كمالات‌ روحاني‌ موفقيت‌ و بهروزي‌ را در پرتو عشق‌ و معرفت‌ به‌ آستان‌ ولايت‌،بدرقهء‌ راهشان‌ نمايد.
ورامين‌، شهرك‌ مدرس‌، 18/2/1383 هجري‌ شمسي‌
مصادف‌ با ميلاد حضرت‌ رسول‌ اكرم‌(ص‌) و ولادت‌ امام‌ جعفر صادق‌(ع‌)
يعقوب‌ قمري‌ شريف‌آبادي‌


مقالات معنوی استاد

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی