پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : ارزش زن* در این دنیای ما ارزش های زیادی هست، هیج ارزشی، ارزشمندتر از زنان نیست، این زنهایی که در خانه های ما زندگی می کنند، حتی از قرآن هم عظیم تر هستند. چرا به زنهای خودمان که به وجود آورنده ی فرزندان ما هستند، بی توجه هستیم.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی