پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : گل هاي زيباهمه ما راهمان به سوی آن گل زیبا و جایگاه زیباست و چه چیزی جز عشق می تواند ما را به آن «انّ الله جمیل» برساند؟


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی