پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : آسمان و زمینایمان را باید قوی کرد ایمان به خدای رحمان خدایی که نورش هم آسمان و هم زمین را روشن کرده است.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی