پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : ملائکهاگر انسان کمی پاک شود، بهشت را همین جا رؤیت می کند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی