پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : آیات متشابهدر قرآن آمده که شیطان و آدم هر دو یکی هستند، منتها شیطان به طرف چپ یعنی تاریکی رفت و ابلیس شد. آدم در روشنایی به سمت راست رفت و آدم شد. ابلیس فرمان خدا را قبول ندارد ولی آدم کلام او را قبول دارد.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی