پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : دلهاخداوند گوش، چشم و دل به انسان داده اما هیچ بهره ای هم از آنها نبرده است چرا که به کلمات و به صاحب کلمات انکار می ورزد.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی