پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : مسیر ماما اگر سالک راه حق و خدای رحمان باشیم مسیر ما، مسیر بهشت می شود.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی