پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : بلبل بهشتیکلام اولیای خدا و اهل معرفت، صوت بلبل است، بلبلی که در گلستان است. بلبل سخن می گوید اما ما فکر می کنیم که آواز می خواند. هر چه ما به طرف لطافت و زیبایی جلو برویم، شکل کلاممان هم عوض می شود.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی