پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : اراده مقربانانسان مقرب هر چه که اراده اش تعلق بگیرد همان انجام می شود.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی