پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : گنج* این عالم خرابه است و در این خرابه پراز گنج است، پراز مه رویان و زیبارویان، اولیا و انسانهای کامل است؛ انسانهایی که ستارگان درخشنده آسمان معنا هستند و در این خرابه نزول کرده اند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی