پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : توکل* اگر می خواهید در راهتان، در زندگی تان موفق باشید، نترسید. کسی که توکل به پروردگار عرش عظیم می کند، از کسی نمی ترسد.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی