پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : زیبایی گل* ما در این دوزخ دنیا در عالم کثرت، اصالت خودمان را به خاطر علومی که دنبال می کنیم گم کردیم. علوم عرفان، فلسفه، هر علمی به هر شکلش، این علوم ما را از آن فطرت رحیمی دور کرده است، حقایق با علم به وجود نمی آید.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی