پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : نام صورت* وجهی زیباست که دارای روح قدسی و نور قدسی باشد. هر چه به طرف بالا یعنی کمال پیش برویم وجه ما زیبنده تر می شود. در قران مه رویان زیادی هست ولی جمال اصلی آن سیاره زهره یعنی وجه درخشنده خانم فاطمه زهرا(س) است.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی