پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : ماهیان آزاد* انسان باید همانند ماهیان آزاد خلاف جهت آب و خلاف جریان حرکت این مردم حرکت کند تا به سرچشمه برسد. منزل آخرت ما در دل اولیا است اگر ما وارد دل اولیا نشویم، برمی گردیم و در دل حیوانات، نباتات و جمادات منزل پیدا می کنیم. ما همه به سوی زیبایی می رویم تا صورت زیبا پیدا کنیم. علامت صورت زیبا در کلمات و راه و روش ما پیداست که با هر شخص و هر گروهی قدم نمی زنیم.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی