پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : تخت سلیمان* در راه ولایت صبر داشته باشید تا از یک چوب به درد نخور، تخت بلقیس شوید، تختی که بزرگترین مه رویان عالم، دامنشان را روی تو پهن می کنند. صبر داشته باشید تا تخت سلیمان، تخت خدای رحمان شوید و خدای رحمان روی شما جلوس کند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی