پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : وجود خدا* همه ما آن زمان که در عالم اعلی، عالم بالاتر بودیم به صورت روح در خانه حق، در وجود خدا و از مقربان بودیم، وقتی که ساخته و پرداخته شدیم از جرگه مقربان، از جایگاه حق بیرون آمدیم و از اصحاب یمین شدیم و در اثر غفلت از بهشت سفر سوم ما شروع شد.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی