پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : گِل خشک شده* از این آدم، این انسان مخلص صد در صد روح مطلق و جمال جمیل خدای رحیم، در اثر توجّه به رنگ ها، چیزی آشکار شده که خلقتش گِل خشک شده، گِل چسبنده است.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی