پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : آسمان دنیا* شیاطین باید بدانند اگر خداوند فرموده: «حفظ کردیم آسمان دنیا را از هر شیطان سرکش» پس زحماتشان بیهوده است، فقط زحمت خود را زیاد می کنند. نیرنگ ابلیسیان برای کسانی است که از مخلَصین و صدیقین نباشند، یا یک درجه پایین تر از متقین باشند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی