پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : معلم* اگر ما بخواهیم بچه ای را تحت آموزش قرار دهیم یک کتاب دانشگاهی که نمی گذاریم جلوی او بلکه او را با الف ب آشنا می کنیم. درس، معرفت و معنویت هم به همین صورت است.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی