پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : ایمان و مؤمن* اگر خداوند در کتاب خود اینقدر فرموده که ایمان بیاورید: به خاطر این است که مؤمن می تواند حرکت کند، مؤمن می تواند راه بالا، راه مرتبه بالا را بپیماید. مؤمن می تواند راه بهترین صورت، لطیف ترین صورت و زیباترین صورت را طی کند. هیچ موجودی از موجودات این هستی توسط آن خدای جمیل، خدای کریم و رحیم، در حرکت نیست مگر انسانی که مؤمن باشد.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی