پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : سخن طیب* در دین، دو راه وجود دارد: راه صراط مستقیم و صراط حمید. ما به واسطه راه دوم یعنی راه حمید و پسندیده، به سخن طیب، به صراط طیب و پسندیده هدایت می شویم.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی