پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : کلمه حق* اگر این قدر از مقام معظم رهبری تعریف می کنیم چون می دانیم که حق است و جانمان را هم برایش می دهیم. اگر می گوییم که به نام وجود مقدس حضرت امام و وجود مقدس مقام معظم رهبری در آتش می رویم فقط به خاطر این است که این دو ابر مرد روزگار، دو الگوی انسانیت، کلمه حق هستند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی