پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : جهات بالا* به علم و سواد خود غرّه نشویم، این علمها، اسباب و آلاتی است که ما خودمان را پیدا کنیم.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی