پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : بنده الله* اگر اهل معرفت شدیم، اگر حکیم شدیم، آگاهیم که در اشتباه و گناه هستیم یا نه، آگاهیم که خلاف داریم یا نه، در غیرت هستیم یا نه، راه را درست می رویم یا کج در آگاهی ما را امتحان می کنند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی