پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : مغناطیس عالم* خانواده ها باید اتصال به انسان کامل داشته باشند تا مغناطیس پیدا کنند و دارای روح شوند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی