پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : پرده عشق* «آنان که اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند» این اسرار، همان رمز و راز عشق است. عشق؛ پرده ای است که باید آن را پوشاند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی