پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : فاطمه حوریه* اگر به عروس قرآن که الرحمن است توجهی شود، انسان راه باز می کند به آن گُل خوشبوی زیبا «انّ الله جمیل» و به کمال مطلق می رسد و پروانه های شیدا اطراف او را می گیرند.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی