پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

کلیپ تصویری : صبر جمیلچه قدر خوب است که انسان صبور باشد. اگر موسی بن عمران هم در برابر خضر صبوری می کرد امروز جنگ اسلام با بنی اسرائیل نبود.


کلیپ های سخنرانی عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی